تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی:

تهران ، بزرگراه اشرفی اصفهانی کوچه ولدخانی پلاک ۲۴ واحد ۱

شماره تماس:

۰۲۱-۴۸۴۱۶

تامین خودرو آزمون به شناسه ملی:

۱۴۰۰۷۹۲۶۹۴۷

در صورت بروز مشکل و نیاز به ثبت شکایت میتوانید با مراجعه حضوری به دفتر مرکزی این موضوع را پیگیری نمایید.